Llanowar Wastes
 • Nazwa: Llanowar Wastes
 • Edycja: Magic 2015
 • Typ: Land
 • Power/Toughness:
 • Koszt:
 • Rzadkość: Rare
 • Tekst z Oracle:
  [Tap]: Add [1] to your mana pool.
  [Tap]: Add [B] or [G] to your mana pool. Llanowar Wastes deals 1 damage to you.
 • Grafik: Rob Alexander
 • Cena: 12.00zl
 • Stan: SP
 • Ile szt.
 • Na stanie: 1 szt.