Aegis Automaton
 • Nazwa: Aegis Automaton
 • Edycja: Aether Revolt
 • Typ: Artifact Creature - Construct
 • Power/Toughness: 0/3
 • Koszt: [2]
 • Rzadkość: Common
 • Tekst z Oracle:
  [4][W]: Return another target creature you control to its owner's hand.
 • Grafik: Kieran Yanner
 • Cena: 0.50zl
 • Stan: NM
 • Ile szt.
 • Na stanie: 24 szt.