Tainted Field
 • Nazwa: Tainted Field
 • Edycja: Explorers of Ixalan
 • Typ: Land
 • Power/Toughness:
 • Koszt:
 • Rzadkość: Uncommon
 • Tekst z Oracle:
  [Tap]: Add [Co] to your mana pool.
  [Tap]: Add [W] or [B] to your mana pool. Activate this ability only if you control a Swamp.
 • Grafik: Don Hazeltine
 • Cena: 1.11zl
 • Stan: NM
 • Na stanie: 0 szt.