Nazwa produktu Kategoria ▴ Stan Cena Ilość Foil Do koszyka
 Scion of Ugin  Iconic Masters NM 0.50zl 16
 Abzan Battle Priest  Iconic Masters NM 0.50zl 4
 Abzan Falconer  Iconic Masters NM 0.50zl 7
 Ainok Bond-Kin  Iconic Masters NM 0.50zl 16
 Ajani's Pridemate  Iconic Masters NM 2.00zl 0 Brak na stanie
 Angel of Mercy  Iconic Masters NM 0.50zl 15
 Angelic Accord  Iconic Masters NM 1.00zl 3
 Archangel of Thune  Iconic Masters NM 50.00zl 4
 Auriok Champion  Iconic Masters NM 22.00zl 25
 Austere Command  Iconic Masters NM 14.00zl 18
 Avacyn, Angel of Hope  Iconic Masters NM 40.00zl 7
 Benevolent Ancestor  Iconic Masters NM 0.50zl 12
 Blinding Mage  Iconic Masters NM 0.50zl 16
 Burrenton Forge-Tender  Iconic Masters NM 2.00zl 7
 Disenchant  Iconic Masters NM 0.50zl 9
 Doomed Traveler  Iconic Masters NM 0.50zl 13
 Dragon Bell Monk  Iconic Masters NM 0.50zl 16
 Elesh Norn, Grand Cenobite  Iconic Masters NM 45.00zl 5
 Emerge Unscathed  Iconic Masters NM 0.75zl 8
 Great Teacher's Decree  Iconic Masters NM 0.50zl 8
 Guard Duty  Iconic Masters NM 0.50zl 16
 Guided Strike  Iconic Masters NM 0.50zl 16
 Infantry Veteran  Iconic Masters NM 0.50zl 16
 Iona's Judgment  Iconic Masters NM 0.50zl 14
 Path of Bravery  Iconic Masters NM 1.00zl 19
 Pentarch Ward  Iconic Masters NM 0.50zl 12
 Restoration Angel  Iconic Masters NM 11.00zl 17
 Seeker of the Way  Iconic Masters NM 0.50zl 8
 Serra Angel  Iconic Masters NM 0.50zl 8
 Serra Ascendant  Iconic Masters NM 25.00zl 12