Nazwa produktu ▴ Kategoria Stan Cena Ilość Foil Do koszyka
 Fury Charm  Iconic Masters NM 0.50zl 14
 Genesis Hydra  Iconic Masters NM 2.00zl 13
 Genesis Wave  Iconic Masters NM 10.00zl 20
 Glimpse the Unthinkable  Iconic Masters NM 30.00zl 6
 Golgari Rot Farm  Iconic Masters NM 1.00zl 3
 Graven Cairns  Iconic Masters NM 11.00zl 17
 Great Teacher's Decree  Iconic Masters NM 0.50zl 8
 Greater Basilisk  Iconic Masters NM 0.50zl 16
 Grisly Spectacle  Iconic Masters NM 0.50zl 16
 Grove of the Burnwillows  Iconic Masters NM 55.00zl 1
 Gruul Turf  Iconic Masters NM 1.00zl 2
 Guard Duty  Iconic Masters NM 0.50zl 16
 Guardian Idol  Iconic Masters NM 0.50zl 16
 Guided Strike  Iconic Masters NM 0.50zl 16
 Guttersnipe  Iconic Masters NM 1.00zl 0 Brak na stanie
 Hammerhand  Iconic Masters NM 0.50zl 12
 Haunting Hymn  Iconic Masters NM 0.50zl 8
 Heat Ray  Iconic Masters NM 0.50zl 16
 Heroes' Bane  Iconic Masters NM 0.50zl 6
 Hoarding Dragon  Iconic Masters NM 1.00zl 5
 Horizon Canopy  Iconic Masters NM 120.00zl 15
 Hunt the Weak  Iconic Masters NM 0.50zl 16
 Hunting Pack  Iconic Masters NM 0.50zl 8
 Hypersonic Dragon  Iconic Masters NM 1.00zl 14
 Illusory Ambusher  Iconic Masters NM 0.50zl 7
 Illusory Angel  Iconic Masters NM 0.50zl 3
 Indulgent Tormentor  Iconic Masters NM 1.00zl 3
 Infantry Veteran  Iconic Masters NM 0.50zl 30
 Inspiring Call  Iconic Masters NM 0.50zl 2
 Iona's Judgment  Iconic Masters NM 0.50zl 26